Cyfrowe przyspieszenie w Banku PKO BP

Cyfrowe przyspieszenie w Banku PKO BP

Pandemia COVID-19 przyniosła sporo zmian, jeśli chodzi o bankowość. Przełożyło się to na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która według danych wypracowała 2,65 miliardów zł zysku netto w 2020 roku, czyli o niemalże 35% mniej niż w roku poprzednim.

Rozwój cyfryzacji w PKO Banku Polskim

2020 rok był dla PKO Banku Polskiego okresem kiedy przyśpieszono rozwój cyfrowej transformacji. Postawiono na nowe rozwiązania technologiczne, które wspomogły bezpieczne zajmowanie się klientami w czasie pandemii.

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na wynikach Grupy Kapitałowej Banku. Wstępny zysk za 2020 rok wyniósł 2,65 miliardów zł i był o 1/3 mniejszy niż w poprzednim roku. PKO Bank Polski z wyprzedzeniem przygotował się do działania w trudniejszym otoczeniu gospodarczym, dlatego bezpiecznie przeszedł przez najtrudniejszy okres pandemii. Przyśpieszył też wdrażanie rozwiązań cyfrowych, co pozwoliło mu zaoferować klientom wygodne rozwiązania zdalne i bez zakłóceń prowadzić swoją działalność w trudnym 2020 roku. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, zaawansowaną analitykę danych, przetwarzanie danych w chmurze oraz narzędzia do zdalnej komunikacji wspierają cyfrową transformację banku i będą źródłem jego przewag konkurencyjnych po ustąpieniu pandemii.

Zbigniew Jagiełlo, prezes PKO BP

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego

Aktywa grupy w 2020 roku wzrosły do blisko 382 miliardów zł. To nie jedyny sukces. Oszczędności klientów wzrosły do 353 miliardów zł. Dodatkowo wciąż stabilne pozostało finansowanie udzielone klientom. Uplasowało się ono na poziomie blisko 254 miliardów zł. Wstępny zysk netto grupy banku w 2020 roku to 2,65 miliarda zł. Wynik ten jest niższy niż przed rokiem. Z kolei wstępny wynik w IV kwartale wyniósł 627 mln zł.

Wsparcie dla służb medycznych podczas pandemii

PKO Bank Polski jest dużym wsparciem dla Polski i Polaków, jeśli chodzi o walkę z pandemią. W 2020 roku przekazał ponad 23,5 miliona złotych na walkę z COVID-19. Pieniądze poszły na wsparcie dla szpitali i służb sanitarnych. Co więcej, spółki kapitałowe również włączyły się w tę walkę. PKO Leasing przekazał 141 samochodów osobowych na rzecz służb medycznych, a Operator Chmury Krajowej opracował i wdrożył system medycznych konsultacji wideo.