Bazy email- dobre praktyki

Definiując pojęcie bazy email należy pamiętać, że jest to zbiór danych subskrybentów zawierający przede wszystkim adresy email konkretnych odbiorców, którzy zgodzili się na otrzymywanie komunikatów w postaci wiadomości na skrzynce elektronicznej. Często w bazie zawarte są takie informacje, jak imię, nazwisko, czy miejsce zamieszkania danej osoby.

Mimo iż ta forma reklamy w ostatnich czasach nieco straciła na popularności, to nadal jest używana przez wielu specjalistów. W końcu korzystając ze smartfonów co chwilę dostajemy powiadomienia, więc patrzymy na ekran i widzimy reklamy. Możemy wyróżnić dwa sposoby budowania takich baz, czy to firm, czy to osób indywidualnych – legalne oraz nielegalne. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą z nich. Jeżeli kiedykolwiek ktoś poddał wątpliwości daną bazę, powinien sprawdzić, czy jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych przez tę firmę.

Legalne pozyskiwanie adresów – najbardziej skuteczny, jednak najdłuższy i najcięższy proces pozyskiwania od odbiorców. Formularz zapisu umieszczany jest na danej stronie internetowej. W ten sposób na pewno uda się pozyskać wartościowych odbiorców, w końcu sami się na taką listę zapisali. Tym samym z chęcią przeczytają wysłanego przez naszą firmę maila. Poniżej przedstawiam kilka porad optymalizacyjnych, czyli miejsc, gdzie zamieszczać formularz zgłoszeniowy. Mają one na celu poprawienie jego skuteczności:

  • stopka,
  • koniec artykułu,
  • pasek boczny (im wyżej, tym lepiej),
  • tuż pod logo i paskiem nawigacyjnym,
  • popup.

Często firmy organizują wszelkiego rodzaju konkursy, w którym warunkiem koniecznym wzięcia udziału jest zapisanie się w bazie email. Ważne w taki przypadku jest ustalenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych. Dodatkowo dobrą praktyką jest promowanie strony konkursowej w mailingach do zewnętrznych baz adresowych. Nagroda powinna być na tyle interesująca, aby warto było zostawić swój adres email. Takie bazy pozwalają pozyskać naprawdę dużo nowych odbiorców. Z reguły jest to tzw. landing page z formularzem zapisu. Ważne w takim przypadku jest, aby lista takiej bazy była nakierowana na odbiorców z tej właśnie grupy docelowej. Zdecydowanie chętniej tacy odbiorcy zapiszą się również do naszej listy.