Jak wykorzystuje się gaz wysypiskowy w energetyce?

Odpady, np. stara opona na wysypisku śmieci

Rosnące potrzeby energetyczne społeczeństwa sprawiają, że musimy odnajdywać alternatywne – do paliw kopalnych – źródła energii. Jednym z ciekawszych pomysłów ostatnich lat jest jej produkcja z gazu wysypiskowego. Czym on właściwie jest, czy jest bezpieczny i jak możemy go wykorzystać w branży energetycznej? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czym jest gaz wysypiskowy?

Gazem wysypiskowym nazywamy gaz, który wydziela się w wyniku procesów zachodzących na składowiskach odpadów. Jest on produktem procesów metabolicznych bakterii beztlenowych, które żywią się materią organiczną śmieci. Aby mogło dojść do jego wytworzenia, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • odpowiednia temperatura,
  • brak dostępu tlenu (najczęściej spowodowany nawarstwianiem się nieprzepuszczalnych pokładów śmieci),
  • występowanie w odpadach materii organicznej.

Gaz odpadowy jest mieszanką metanu i dwutlenku węgla, przy czym zdecydowaną jej większość stanowi ten pierwszy.

Jak wykorzystać biogaz do produkcji energii?

Tak powstający biogaz może być wykorzystywany na kilka sposobów. Najpowszechniejszym z nich jest użycie go do zasilania pochodni gazowych. W mniejszym stopniu jest on zużywany do produkcji ciepła w wyniku spalania. Problem może tutaj stanowić fakt, że odbiorca gazu wysypiskowego musi znajdować się w niewielkiej odległości od jego producenta. Jest spowodowane trudnościami, jakie wiążą się z transportem gazu na duże dystanse, a szczególnie – z wysokim kosztem całego przedsięwzięcia.

Brzydkie i śmierdzące wysypisko śmieci

Niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się składowaniem odpadów wykorzystują biogaz jako paliwo do zasilania silników. Uważa się, że jest to najlepszy sposób na wykorzystanie gazu odpadowego.

Zalety wykorzystania gazu wysypiskowego

Zaletą wykorzystania biogazu jest bez wątpienia fakt, że do pewnego stopnia ogranicza ono emisję metanu (będącego gazem cieplarnianym) do atmosfery. Niespożytkowany musi się przecież gdzieś podziać. Jego utylizacja np. poprzez spalanie jest w stanie do pewnego stopnia wyeliminować negatywne skutki metanu na środowisko.

Kolejnym argumentem, by go wykorzystywać, jest możliwość pozyskiwania taniej energii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysypisk, które chciałyby być w przyszłości samowystarczalne.

Podsumowanie

Powstawanie gazu wysypiskowego to w pewnym sensie naturalny proces, który na małą skalę znajduje swoje zastosowanie w energetyce. Kto wie, może w przyszłości będzie miał on większe znaczenie w tej branży? Może nawet powstaną przydomowe minielektrownie korzystające z naszych własnych odpadów?

Więcej o gazie wysypiskowym i innych zagadnieniach z zakresu energetyki dowiesz się na https://trendywenergetyce.pl/gaz-wysypiskowy-co-to-jest-i-dlaczego-warto-sie-nim-zajac