Kredyt od listonosza w Banku Pocztowym

Kredyt od listonosza w Banku Pocztowym

Projekt Mobilny Bankowiec to owoc połączenia sił Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Ma on ułatwić dostęp do ofert kredytowych banku. Jak to działa?

Listonosze pomagają w przedstawianiu oferty

Cały proces odbywa się z wykorzystaniem listonoszy Poczty Polskiej, którzy wyposażeni są w tablety, stają frontem do klienta. Przedstawiają oni ofertę pożyczkową, a dzięki posiadaniu odpowiedniego sprzętu, mogą szybko i sprawnie zarejestrować dane tych osób, które są zainteresowane uzyskaniem kredytu. Oczywiście nie jest to powiązane z podpisywaniem umowy, natomiast zainicjowany zostaje pierwszy kontakt. Dzięki specjalnej aplikacji listonosze z całego kraju mogą sprawnie przedstawić ofertę pożyczkową Banku Pocztowego, a klienci mogą wyrazić nim zainteresowanie. Jeżeli dana osoba zechce uzyskać więcej informacji, listonosz pobiera imię, nazwisko oraz numer telefonu i uzupełnia nimi formularz kontaktowy, a ten trafia bezpośrednio do doradców kredytowych, którzy przejmują kontakt.

Dobre wyniki projektu

W sierpniu wyniki projektu Mobilny Bankowiec, były naprawdę imponujące. Bank Pocztowy zwiększył liczbę udzielonych pożyczek o ponad 300 tysięcy złotych.

Stawiamy na integrację usług grupy Poczty Polskiej, istotna jest dla nas ich cyfryzacja. Proste, wygodne dla klienta i dostępne rozwiązania, jak aplikacja Banku Pocztowego na tabletach listonoszy to kierunek, w którym chcemy podążać. Nasza współpraca z Bankiem Pocztowym daje wymierne korzyści obu instytucjom. Oferowane w naszych placówkach kredyty czy ubezpieczenia Banku odgrywają coraz ważniejszą rolę, przyczyniając się do wzrostu zyskowności Poczty. Coraz więcej wspólnych projektów pozwala na integrację spółek działających w ramach Grupy i osiąganie efektu synergii.

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Dlaczego obie instytucje połączyły siły?

Zarówno Bank Pocztowy, jak i Poczta Polska zdecydowali się na utworzenie projektu, aby i Klienci i pracownicy obu placówek mogli czerpać z tego korzyści. Klient uzyskuje łatwy dostęp do informacji kredytowych, Bank pozyskuje leady, a listonosz może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, opierające się na prowizji za pozyskanie kontaktu.

Jako operator narodowy Poczta Polska ma obowiązek utrzymania odpowiedniej sieci sprzedaży – oferowanie w placówkach Poczty produktów finansowych Banku Pocztowego daje nam przewagę konkurencyjną szczególnie wobec zamykania przez banki komercyjne kolejnych placówek. To szansa na dynamiczniejszy rozwój Banku Pocztowego w przyszłości. Projekt Mobilny Bankowiec traktujemy także jako szansę na dotarcie z ofertą usług finansowych do szerszego grona klientów, w tym tych wykluczonych cyfrowo, którzy nie mają dostępu do bankowości elektronicznej.

Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego